amuled(1) daemon sürümü

KULLANIM

[-c <yol>] _untranslated[-f] [-p <yol>] _untranslated[-e] _untranslated[-o] _untranslated[-r] [-w <yol>] _untranslated[-d] _untranslated[-i] [-t <sayı>] [eD2k-bağlantısı]

_untranslated[-v]

_untranslated[-h]

AÇIKLAMA

[ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku
Kendisini arkaplana çatallar.
[ -p <yol>, --pid-file=<yol> ]
Çatallamadan sonra <yol> konumunda bir pid-file dosyası yaratır. <yol>un dosya ismini içermesi gerekir.
DB (Dış Bağlantılar) Kurulumu
Log mesajlarını standart çıktıya gönderir.
Yapılandırmayı varsayılan değerlere sıfırlar.
[ -w <yol>, --use-amuleweb=<yol> ]
amuleweb çalıştırılabilir dosyasının konumunu <yol> olarak belirler.
Kritik istisnaları ele almaz.
standart girdiyi devre dışı bırakmaz.
[ -t, --category=<sayı> ]
<sayı>ya gönderilen eD2k bağlantılarının kategorilerini belirler.
Geçerli sürüm numarasını görüntüler.
Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.
[ eD2k-bağlantısı ]
Çekirdeğe bir eD2k bağlantısı ekler.

Eklenecek eD2k bağlantısı şunlardan biri olabilir:

  • bir dosya bağlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruğuna eklenir;
  • bir sunucu bağlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine eklenir;
  • bir sunucu listesi bağlantısı, bu durumda listedeki tüm sunucular sunucu listesine eklenir;
  • bir magnet bağlantısı.

DOSYALAR

~/.aMule/*

GERİBİLDİRİM

Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELİF HAKKI

aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde dağıtılmaktadır.

YAZAN

Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <[email protected]> tarafından yazılmıştır.