amulecmd(1) aMule'ü yönetmek için konsol temelli bir program

KULLANIM

[-h <sunucu>] [-p <port>] [-P <şifre>] [-f <yol>] _untranslated[-q] _untranslated[-v] [-l <dil>] { [-w] | [-c <komut>] }

[--create-config-from=<yol>]

_untranslated[--version]

_untranslated[--help]

AÇIKLAMA

amulecmd aMule'ü yönetmek için konsol temelli bir programdır.
[ -h <sunucu>, --host=<sunucu> ]
aMule'ün çalıştığı sunucu ya da bilgisayar (varsayılan: localhost). <sunucu> bir IP adresi ya da DNS ismi olabilir
[ -p <port>, --port=<port> ]
aMule'ün dışarıya bağlandığında kullandığı port, Ayarlar->Uzak Denetimler seçeneğinde belirlenir (varsayılan: 4712)
[ -P <şifre>, --password=<şifre> ]
Dışarıdan yapılan bağlantılar için şifre.
[ -f <yol>, --config-file=<yol> ]
Belirtilen yapılandırma dosyasını kullanır. Varsayılan yapılandırma dosyası şudur: ~/.aMule/remote.conf
Standart çıktıya hiçbir veri yazdırmaz.
Geveze olur - debug mesajlarını da gösterir.
[ -l <dil>, --locale=<dil> ]
Programın kullandığı dili belirler. <dil> parametresinin tanımlaması için NOTLAR bölümüne bakınız.
Komut satırı seçeneklerini yapılandırma dosyasına yazıp çıkar
[ -c <komut>, --command=<komut> ]
<komut>u amulecmd'ın komut istemine girilmiş gibi çalıştırır ve çıkar.
[ --create-config-from=<yol> ]
<yol>a dayalı yapılandırma dosyası yaratır ve çıkar. Yolun geçerli bir aMule dosyasına işaret etmesi gerekir.
Geçerli sürüm numarasını görüntüler.
Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

KOMUTLAR

Tüm komutlar harf büyüklüğüne duyarsızdır.

Add <eD2k-bağlantısı> | <magnet-bağlantısı>

Çekirdeğe bir eD2k ya da magnet bağlantısı ekler.

Eklenecek eD2k bağlantısı şunlardan biri olabilir:

  • bir dosya bağlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruğuna eklenir;
  • bir sunucu bağlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine eklenir;
  • bir sunucu listesi bağlantısı, bu durumda listedeki tüm sunucular sunucu listesine eklenir.

Magnet bağlantısı eD2k hash değerini ve dosya boyutunu içermelidir.

Cancel <hash> | <sayı>

<hash> ya da <sayı> tarafından belirtilen indirmeyi iptal eder. Değerleri öğrenmek için show komutunu kullanınız.

Connect [ kad | ed2k | <ip|isim> ]

Ağa bağlanır.

Ayarlarda ekinleştirilmiş tüm ağlara bağlanır.

Ek bir parametreyle hangi ağa bağlanmak istediğinizi belirtebilirsiniz. IP:port şeklinde (IP ya noktalarla ayrılmış ondalık bir IPv4 adresi ya da çözümlenebilen bir DNS ismi olmalıdır) bir sunucu adresi verirseniz aMule sadece bu sunucuya bağlanacaktır.

_untranslated Disconnect [ ed2k | kad ]

Ya çevrimiçi olan tüm ağlarla bağlantıyı keser, ya da sadece belirtilen ağ ile.

Download <sayı>

Bir dosyayı indirmeye başlar.

Bir dosyanın son aramadan <sayı> değeri girilmesi gerekir. Örneğin `download 12' son aramadaki 12 numaralı dosyayı indirmeye başlar.

_untranslated Exit

amule/amuled ile bağlantıyı keser ve amulecmd kapanır.

Get <değer>

Bir ayar değerini görüntüler.

<değer> ile kullanılabilecek değerler:

BwLimits
Bant genişliği değerlerini görüntüler.
IPFilter
IPFilter ayarlarını görüntüler.

Help [ <komut> ]

Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler. Bir parametre ile kullanılırsa mevcut komutların listesini verir. <komut> ile kullanılırsa belirtilen komutun kısa bir açıklamasını görüntüler.

Pause <hash> | <sayı>

<hash> ya da <sayı> değerleri ile belirtilen indirmeyi duraklatır. Bu değerleri elde etmek için show komutunu kullanabilirsiniz.

Priority <öncelik> <hash> | <sayı>

<hash> ya da <sayı> ile belirtilen bir indirmenin önceliğini ayarlar.

<öncelik> için kullanılabilecek değerler:

Auto
Otomatik öncelik.
High
Yüksek öncelik.
Low
Düşük öncelik.
Normal
Normal öncelik.

_untranslated Progress

Sürmekte olan bir aramanın ilerlemesini gösterir.

_untranslated Quit

exit komutu ile eş anlamlıdır.

Reload <değer>

Belirtilen değeri yeniden yükler.

<değer> ile kullanılabilecek değerler:

Shared
Paylaşılan dosyalar listesini yeniden yükler.
IPFilter
IP filtre tablolarını yeniden yükler.

_untranslated Reset

Günlüğü sıfırlar.

_untranslated Results

Son aramanın sonuçlarını gösterir.

Resume <hash> | <sayı>

<hash> ya da <sayı> ile belirtilen indirmeye kaldığı yerden devam eder. Değeri öğrenmek için show komutunu kullanabilirsiniz.

Search <tür> <anahtarkelime>

Girilen <anahtarkelime> için bir arama yapar. Bir arama türü ve bir anahtar kelime kullanmanız mecburidir. Örneğin `search kad amule' kad ağında `amule' sözcüğü ile arama yapar.

Kullanılabilecek arama türleri:

Global
Genel arama yapar.
Kad
Kad ağında arama yapar.
Local
Sunucuda arama yapar.

Set <değer>

Belirtilen değeri ayarlara girer.

<değer> ile kullanılabilecek değerler:

BwLimits
Bant genişliği değerlerini ayarlar.
IPFilter
IPFilter tercihlerini ayarlar.

Show <değer>

İndirme/aktarma kuyruğunu, sunucu listesini ya da paylaşılan dosya listesini gösterir.

<değer> ile kullanılabilecek değerler:

DL
İndirme kuyruğunu gösterir.
Log
Günlüğü (log) gösterir.
Servers
Sunucu listesini gösterir.
UL
Aktarma (gönderilen dosyalar) kuyruğunu gösterir.

_untranslated Shutdown

Uzakta çalışmakta olan çekirdeği (amule/amuled) kapatır. Bu metin temelli istemciyi de kapatacaktır çünkü çekirdek olmadan işleyemez.

İstatistikler [ <sayı> ]

İstatistikler ağacını gösterir.

0-255 arası <sayı> isteğe bağlı argüman olarak komuta aktarılabilir, bu kaç tane istemci sürümü alt ağacının gösterileceğini belirtir. 0 kullanımı ya da hiçbir argüman kullanılmaması `sınırsız' anlamına gelir.

Örneğin `statistics 5' her istemcinin en çok kullanılan 5 sürümünü gösterir.

_untranslated Status

Bağlantı durumunu, sürmekte olan indirmeleri ve aktarmaları vs. gösterir.

NOTLAR

Yollar

<yol> değeri alan tüm seçenekler için eğer yol hiçbir dizin içermiyorsa (yani sadece bir dosya ismiyse) aMule yapılandırma dizini (~/.aMule) varsayılır.

Diller

-l seçeneği için <dil> parametresi şu biçimde kullanılmalıdır: dil[_DİL][.kodlama][@niteleyici] ki burada dil birinci dil, DİL lehçe/bölge, kodlama karakter setidir ve niteleyici kullanıcıya belli bir kategori içinde belli yerelleştirme verileri kullanma olanağı sağlar.

Örnek olarak, aşağıdaki dizeler geçerlidir:

_untranslatedde
_untranslatedde_DE
_untranslatedde_DE.iso88591
_untranslatedde_DE@euro
_untranslatedde_DE.iso88591@euro

Yukarıdaki tüm dizeler geçerlidir ancak kodlama ve niteleyici henüz kullanılmamaktadır.

Yukarıdakilere ek olarak dil isimlerini İngilizce olarak belirtebilirsiniz - yani -l german ile -l de_DE eşdeğerdir ve ikisi de geçerlidir.

Ne komut satırında ne de yapılandırma dosyasında hiçbir dil belirtilmediği zaman sistemin varsayılan dili kullanılacaktır.

DOSYALAR

~/.aMule/remote.conf

ÖRNEK

Tipik olarak amulecmd ilk defada şu şekilde başlayacaktır:

amulecmd -h bilgisayaradı -p DBport -P DBşifre -w

ya da

amulecmd --create-config-from=/home/kullanıcıadı/.aMule/amule.conf

Ayarları $HOME/.aMule/remote.conf dosyasına kayıt eder ve daha sonra sadece şunu girmeniz yeterli olacaktır:

Tabii ki bu örneğe harfiyen uymanız zorunlu değildir.

GERİBİLDİRİM

Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELİF HAKKI

aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde dağıtılmaktadır.

YAZAN

Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <[email protected]> tarafından yazılmıştır.