ALTER TYPE(7) bir tür tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER TYPE isim OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER TYPE mevcut bir türün tanımını değiştirir. Şimdilik yapabildiği tek şey bir türün sahibini değiştirmektir.

PARAMETRELER


isim
Değiştirilecek mevcut bir türün ismi (şema nitelemeli olabilir).

yeni_aidiyet
Türün yeni sahibinin kullanıcı ismi. Bir türün sahibini değiştirebilmek için ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.

ÖRNEKLER

Kullanıcı tanımlı email türünün sahibini joe yapmak için:

ALTER TYPE email OWNER TO joe;

UYUMLULUK

SQL standardında ALTER TYPE diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005