ALTER TRIGGER(7) bir tetiğin tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER TRIGGER isim ON tablo RENAME TO yeni_isim

AÇIKLAMA

ALTER TRIGGER mevcut bir tetiğin özelliklerini değiştirir. RENAME deyimi tetiğin tanımına dokunmadan sadece ismin değiştirir.

Özelliklerini değiştirebilmeniz için tetiğin etkilediği tablonun sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER


isim
Değiştirilecek tetiğin ismi.

tablo
Bu tetiğin etkildeği tablonun ismi.

yeni_isim
Tetiğin yeni ismi.

ÖRNEKLER

Mevcut bir tetiğin ismini değiştirmek için:

ALTER TRIGGER emp_stamp ON emp RENAME TO emp_track_chgs;

UYUMLULUK

ALTER TRIGGER bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005