ALTER TABLESPACE(7) bir tablo alanının tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER TABLESPACE isim RENAME TO yen_isim
ALTER TABLESPACE isim OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER TABLESPACE bir tablo alanının tanımını değiştirir.

PARAMETRELER


isim
Mevcut bir tablo alanının ismi.

yeni_isim
Tablo alanını yeni ismi. Yeni isim, sistem tablo alanları için önek olarak ayrılmış olan pg_ dizgesiyle başlayamaz.

yeni_aidiyet
Tablo alanının yeni sahibi. Bir tablo alanının sahibini değiştirmek için ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.

ÖRNEKLER

index_space tablo alanının ismini fast_raid yapmak için:

ALTER TABLESPACE index_space RENAME TO fast_raid;

index_space tablo alanının sahibini değiştirmek için:

ALTER TABLESPACE index_space OWNER TO mary;

UYUMLULUK

SQL standardında ALTER TABLESPACE diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005