ALTER SEQUENCE(7) Bir kayıt listesi üretecinin tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER SEQUENCE isim [ INCREMENT [ BY ] artış ]
  [ MINVALUE asgarideğer | NO MINVALUE ]
  [ MAXVALUE azami_değer | NO MAXVALUE ]
  [ RESTART [ WITH ] başlangıç ]
  [ CACHE kayıt_sayısı ] [ [ NO ] CYCLE ]

AÇIKLAMA

ALTER SEQUENCE mevcut bir kayıt listesinin parametrelerini değiştirir. ALTER SEQUENCE cümlesinde özellikle belirtilmeyen bir parametrenin değeri değişmeden kalır.

PARAMETRELER


isim
Değiştirilecek kayıt listesinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

artış
INCREMENT BY artış deyimi isteğe bağlıdır. Pozitif bir değer listeyi artan değerli, negatif bir değer ise azalan değerli bir liste haline getirir. Belirtilmezse, eski artış değeri geçerli kalır.

asgarideğer, NO MINVALUE
İsteğe bağlı MINVALUE asgarideğer deyimi üretilen bir kayıt listesinin asgari sıra değerini belirlemekte kullanılır. NO MINVALUE belirtilirse, öntanımlı sıra değeri kullanılır. Öntanımlı değer artan değerli bir liste için 1, azalan değerli bir liste için 2^63 - 1'dir. Hiçbir şey belirtilmezse, eski asgari sıra değeri geçerli kalır.

azami_değer, NO MAXVALUE
İsteğe bağlı MAXVALUE azami_değer deyimi üretilen bir kayıt listesinin azami sıra değerini belirlemekte kullanılır. NO MAXVALUE belirtilirse, öntanımlı sıra değeri kullanılır. Öntanımlı değer artan değerli bir liste için 2^63 - 1, azalan değerli bir liste için -1'dir. Hiçbir şey belirtilmezse, eski asgari sıra değeri geçerli kalır.

başlangıç
İsteğe bağlı RESTART WITH başlangıç deyimi kayıt listesinin başlangıcını değiştirmek için kullanılır.

kayıt_sayısı
İsteğe bağlı CACHE kayıt_sayısı deyimi daha hızlı erişim için sıralı listeyi saklamak üzere bellekte yer ayrılmasını ve ilklendirilmesini sağlar. En az değer 1'dir. Belirtilmezse eski değer değişmeden kalır.

CYCLE
İsteğe bağlı CYCLE seçeneği, artan bir değerli bir listede azami_değer, azalan değerli bir listede asgarideğer aşıldığında tekrar başlangıca dönülmesini sağlar.

NO CYCLE
İsteğe bağlı NO CYCLE belirtilmişse, bir nextval çağrısı bir listenin sonunda yapıldığında bir hata döndürecektir. Ne CYCLE ne de NO CYCLE belirtilmişse, eski davranış değişmeden kalır.

ÖRNEKLER

serial adlı bir kayıt listesini 105. kayıttan yeniden başlatmak için:

ALTER SEQUENCE serial RESTART WITH 105;

EK BİLGİ

Birlikte çalışan ve aynı kayıt listesinden kayıt numarası alan hareketlerin engellenmesinden kaçınmak için, ALTER SEQUENCE hiçbir zaman geri sarılmaz; değişiklikler anında etkin olur ve geri alınamaz.

ALTER SEQUENCE ile değiştirilen parametreler, bellekte ayrılmış kayıtlarda kullanılırken, o an etkin olan dışında artalandaki nextval sonuçlarını anında etkilemeyecektir. O an etkin olan sonuç anında etkilenecektir.

UYUMLULUK

ALTER SEQUENCE, SQL:2003'e uygundur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005