ALTER SCHEMA(7) bir şemanın tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER SCHEMA isim RENAME TO yeni_isim
ALTER SCHEMA isim OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER SCHEMA bir şemanın tanımını değiştirir. Bir şemanın ismini değiştirmek için ya o şemanın sahibi olmalısınız ya da veritabanında CREATE kullanma yetkiniz olmalıdır. Bir şemanın sahibini değiştirmek için ise ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.

PARAMETRELER


isim
Mevcut bir şemanın ismi.

yeni_isim
Şemanın yeni ismi. Yeni bir şemanın ismini, sistem şemaları için ayrılmış bir önek olan pg_ ile başlatamazsınız.

yeni_aidiyet
Şemanın yeni sahibi.

UYUMLULUK

SQL standardında ALTER SCHEMA diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005