ALTER OPERATOR(7) bir işlecin tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER OPERATOR name ( { solterim_türü | NONE },
  { sağterim_türü | NONE } ) OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER OPERATOR bir işlecin tanımını değiştirir. Tek işlevselliği işlecin sahibini değiştirmektir.

PARAMETRELER


isim
Mevcut bir işlecin ismi (şema nitelemeli olabilir).

solterim_türü
İşlecin sol tarafındaki teriminin veri türü. Böyle bir terim yoksa, NONE yazın.

sağterim_türü
İşlecin sağ tarafındaki teriminin veri türü. Böyle bir terim yoksa, NONE yazın.

yeni_aidiyet
İşlecin yeni sahibi. Bir işlecin sahibini sadece ayrıcalıklı kullanıcı değiştirebilir.

ÖRNEKLER

Terimleri text türünde olan a @@ b özel işlecinin sahibini değiştirmek için:

ALTER OPERATOR @@ (text, text) OWNER TO joe;

UYUMLULUK

SQL standardında ALTER OPERATOR diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005