ALTER INDEX(7) bir indeksin tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER INDEX isim RENAME TO yeni_isim
ALTER INDEX isim eylem [, ... ]
burada eylem şunlardan biri olabilir:
  OWNER TO yeni_aidiyet
  SET TABLESPACE tablo_alanı_ismi

AÇIKLAMA

ALTER INDEX mevcut bir indeksin tanımını değiştirir. Çeşitli altbiçimleri vardır:


OWNER
Bu biçim belirtilen kullanıcıyı indeksin sahibi yapar. Sadece ayrıcalıklı kullanıcı tarafından uygulanabilir.

SET TABLESPACE
Bu biçim belirtilen tablo alanını indeksin tablo alanı yapar ve indeks ile ilgili veri dosyalarını yeni tablo alanına taşır. Ayrıca, CREATE TABLESPACE [create_tablespace(7)] kılavuz sayfasına da bakınız.

RENAME
Bu biçim indeksin ismini değiştirir. Kayıtlı veriler üzerinde etkisizdir.

RENAME dışındaki tüm eylemler çok sayıda değişikliğin birlikte uygulanması için bir liste halinde birleştirilebilir.

PARAMETRELER


isim
Değiştirilecek mevcut bir indeksin ismi (şema nitelemeli olabilir)

yeni_isim
İndeksin yeni ismi.

yeni_aidiyet
İndeksin yeni sahibinin kullanıcı ismi.

tablo_alanı_ismi
İndexin taşınacağı tablo alanının ismi.

EK BİLGİ

Bu işlemleri ALTER TABLE [alter_table(7)] kullanarak da yapmak mümkündür. ALTER INDEX aslında, ALTER TABLE deyiminin indekslere uygulanan bir benzeridir.

Sistem katalog indekslerinde değişikliğe izin verilmez.

ÖRNEKLER

Mevcut bir indeksin ismini değiştirmek için:

ALTER INDEX distributors RENAME TO suppliers;

Bir indeksi başka bir tablo alanına taşımak için:

ALTER INDEX distributors SET TABLESPACE fasttablespace;

UYUMLULUK

ALTER INDEX, bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005