ALTER GROUP(7) bir kullanıcı grubunun özniteliklerini değiştirir

KULLANIM

ALTER GROUP grupismi ADD USER kullanıcı_ismi [, ... ]
ALTER GROUP grupismi DROP USER kullanıcı_ismi [, ... ]
ALTER GROUP grupismi RENAME TO yeni_isim

AÇIKLAMA

ALTER GROUP bir kullanıcı grubunun özniteliklerini değiştirir.

İlk iki biçim kullanıcıları gruba eklemek ve gruptan çıkarmak için kullanılır. Bu biçimleri sadece veritabanının ayrıcalıklı kullanıcısı kullanabilir.

Üçüncü biçim grubun ismini değiştirir. Bunu sadece veritabanının ayrıcalıklı kullanıcısı yapabilir.

PARAMETRELER


grupismi
Değişiklik yapılacak grubun ismi.

kullanıcı_ismi
Gruba eklenecek ya da gruptan çıkarılacak kullanıcının ismi. Belirtilecek kullanıcı ismi mevcutlardan biri olmalıdır; ALTER GROUP yeni bir kullanıcı oluşturmaz ve kullanıcıyı silmez.

yeni_isim
Grubun yeni ismi.

ÖRNEKLER

Bir gruba kullanıcıları eklemek için:

ALTER GROUP staff ADD USER karl, john;

Bir gruptan bir kullanıcıyı çıkarmak için:

ALTER GROUP workers DROP USER beth;

UYUMLULUK

SQL standardında ALTER GROUP diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005