ALTER FUNCTION(7) bir işlevin tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER FUNCTION isim ( [ tür [, ...] ] ) RENAME TO yeni-isim
ALTER FUNCTION isim ( [ tür [, ...] ] ) OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER FUNCTION bir işlevin tanımını değiştirir.

PARAMETRELER


isim
Mevcut bir işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).

tür
İşlevin bir argümanının türü.

yeni-isim
İşlevin yeni ismi.

yeni-aidiyet
İşlevin yeni sahibi. İşlevin sahibini değiştirmek için ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız. Eğer işlev SECURITY DEFINER imli ise, o artık yani aidiyetiyle çalıştırılacaktır.

ÖRNEKLER

integer argümanlı sqrt işlevinin ismini square_root yapmak için:

ALTER FUNCTION sqrt(integer) RENAME TO square_root;

integer argümanlı sqrt işlevinin sahibini joe yapmak için:

ALTER FUNCTION sqrt(integer) OWNER TO joe;

UYUMLULUK

SQL standardında bir ALTER FUNCTION deyimi vardır, ancak işlevin ismini ya da aidiyetini değiştirmek için bir seçenek sunmamıştır.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005