ALTER CONVERSION(7) bir dönüşümün tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER CONVERSION isim RENAME TO yeni-isim
ALTER CONVERSION isim OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER CONVERSION bir dönüşümün tanımını değiştirir.

PARAMETRELER


isim
Mevcut bir dönüşümün ismi (isteğe bağlı olarak şema nitelemeli).

yeni-isim
Dönüşümün yeni ismi.

yeni-aidiyet
Dönüşümün yeni aidiyeti Bir dönüşümün aidiyetini değiştirmek için ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.

ÖRNEKLER

iso_8859_1_to_utf_8 dönüşümünün ismini latin1_to_unicode yapmak için:

ALTER CONVERSION iso_8859_1_to_utf_8 RENAME TO latin1_to_unicode;

iso_8859_1_to_utf_8 dönüşümünün sahibini joe yapmak için:

ALTER CONVERSION iso_8859_1_to_utf_8 OWNER TO joe;

UYUMLULUK

SQL standardında ALTER CONVERSION diye bir komut yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005