ALTER AGGREGATE(7) bir ortak değer işlevinin tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER AGGREGATE isim ( tür ) RENAME TO yeni-isim
ALTER AGGREGATE isim ( tür ) OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER AGGREGATE bir ortak değer işlevinin tanımını değiştirir.

PARAMETRELER


isim
Mevcut bir ortak değer işlevinin ismi (isteğe bağlı olarak şema nitelemeli).

tür
Ortak değer işlevinin argüman veri türü ya da işlev herhangi bir veri türünü kabul ediyorsa *

yeni-isim
Ortak değer işlevinin yeni ismi.

yeni-aidiyet
Ortak değer işlevinin yeni aidiyeti. Bir ortak değer işlevinin aidiyetini değiştirmk için ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.

ÖRNEKLER

integer türündeki myavg ortak değer işlevinin ismini my_average olarak değiştirmek için:

ALTER AGGREGATE myavg(integer) RENAME TO my_average;

integer türündeki myavg ortak değer işlevinin aidiyetini joe olarak değiştirmek için:

ALTER AGGREGATE myavg(integer) OWNER TO joe;

UYUMLULUK

SQL standardında ALTER AGGREGATE diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005