_untranslated[-s](1) _untranslated[-h]

Other Alias

[-c <yol>] [-geometry <geom>], _untranslated[-o], _untranslated[-r], [-t <sayı>], _untranslated[-v]

AÇIKLAMA

amulegui istemci bir programdır ve amule ya da amuled'e DB yoluyla bağlanabilir. aMule'ü bu şekilde yönetebilirsiniz. Çekirdeğin başka bir bilgisayarda çalışmasına rağmen amule'ün neredeyse tüm işlevlerine erişim sağlar.
[ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku
[ -geometry <geom> ]
Uygulamanın geometrisini düzenler. <geom> standart X11 uygulamaları ile aynı biçimi kullanır:      [=][<genişlik>{xX}<yükseklik>][{+-}<xoffset>{+-}<yoffset>]
Log mesajlarını standart çıktıya gönderir.
Yapılandırmayı varsayılan değerlere sıfırlar.
Bağlantı diyaloğunu geç.
[ -t, --category=<sayı> ]
<sayı>ya gönderilen eD2k bağlantılarının kategorilerini belirler.
Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.
Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

GERİBİLDİRİM

Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELİF HAKKI

aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde dağıtılmaktadır.

YAZAN

Bu man sayfası Debian için Julien Delange <julien AT gunnm DOT org> tarafından yazılmıştır.

Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <[email protected]> tarafından yeniden yazılmıştır